010 440 3700 info@anadia.fi

REKISTERISELOSTE

Tämä rekisteriseloste koskee Anadia Oy:n kaikkia asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Anadia Oy
Y-tunnus: 0796495-3
Postiosoite: Atomitie 5 C, 00370 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jouko Saras
Postiosoite: Atomitie 5 C, 00370 Helsinki
Puhelin: 010 440 3700
Sähköposti: info (a) anadia.fi

3. Rekisterin nimi

Anadian asiakasrekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– palvelun toteuttaminen
– asiakastapahtumien varmentaminen
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– markkinointi
– analysointi ja tilastointi
– mielipide- ja markkinatutkimukset
– muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä kaikissa Anadia -konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

– yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, työpaikan nimi,
– rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti, äidinkieli
– asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
– asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
– mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

– Asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, muista yksityisistä ja julkisista (henkilö)rekistereistä
– Henkilön / organisaation tilausten, osallistumisen, tuotteiden ja palveluiden käytön ja muun vastaavan toiminnan perusteella
– Yhteistyökumppaneilta (esim. jälleenmyyjät)
– Tilastokeskukselta tai muulta kolmannelta osapuolelta mm. sellaisia yleisesti saatavilla olevia tietoja, jotka koskevat henkilöiden asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus-, kielto- ja oikaisuoikeus

Yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.